Welcome to
KHALSA COLLEGE
Website
     
KHALSA COLLEGE STAFF 1959 - 2019
YEAR STAFF
1959 Rameshwar Prasad, Sakattar Singh
1960 J.S Kanwal, Ujagar Singh, Sikandar Khan
1961 J.S Kanwal , Ujagar Singh, Bakshish Singh, Sikandar Khan, Mrs A.J Kanwal (Part-time)
1962 J.S Kanwal, H.M Adam, Mrs J Pratap, Bakshish Singh, S.KSharma, Ram Taeshwar, Balwant Singh Bir, Mrs A.J Kanwal (Part-time)
1963  J.S Kanwal, Balwant Singh Bir, Mrs Balwant Singh Bir, Miss Shakuntala Sharma, Mrs J Pratap, Jai Ram Sharma,  Bakshish Singh, Satendra Kant Sharma, Ranjit Singh,  Mrs A.J Kanwal (Part-time), Non-teaching Staff: Ranjit H Singh
1964 J.S Kanwal, Balwant Singh Bir, Mrs D. K Bir, Mrs Shakuntala Sharma, Mrs Joyce S.Pratap, Jai Ram Sharma, Bakshish Singh, Shiv Prasad, Mrs A.J Kanwal, Non-teaching Staff: Moh'd Aziz.
1965  J.S Kanwal, Balwant Singh Bir, Mrs D. K Bir, Mrs Shakuntala Sharma, Mrs Joyce S.Pratap, Jai Ram Sharma, Bakshish Singh, S. Prasad, Laskar Singh, Mrs A.J Kanwal, Non-teaching Staff: Moh'd Aziz.
1966 J.S Kanwal, Bhim Singh, Dhanpat Rai, Mrs J.S Pratap, Bakshish Singh, Shiu Prasad, Prasad, L. Shriwastan, Sikandar Azam, Mrs A.J Kanwal, Mohammed Rahim.
1967 J.S Kanwal, Ram Karan, Mrs P. Goundar, Dhanpat Rai, Jagdish Chandra, Mrs J.S Pratap, Shiu Prasad, Bakshish Singh, Karnail Singh/ Mrs A.J Kanwal, Non-teaching Staff: Abdul Rauf
1968 J.S Kanwal, Ram Karan, H.M Adam, Ajai Singh, V.K Sangar, Mrs Malkit Singh/ B.S. Prasad, Mrs J.S Pratap, Shiu Prasad/ M.N Reddy, Bakshish Singh, Dhanpat Rai/Prem Kumar, Mrs A.J Kanwal, , Non-teaching Staff: Mohammed Ali
1969 J.S Kanwal, H.M Adam, Shaheed Mohammed, M.N Reddy, Mrs M. Duggal, Ajai Singh, V.K Sangar, J.Narayan, J. Basenberg, Prem Kumar, Mohammed Shafiq, Remesh Mistry, Mrs A.J Kanwal, Non-teaching Staff: Niranjan Singh, Sohan Lal.
1970 J.S Kanwal, M.N Reddy, Jai Narayan, Mrs M. Duggal, Portia Ho, Ajai Singh, V. K Sangar, J. Basenberg, Prem Kumar Mohammed Shafiq, Ramesh Mistry, Mrs A.J Kanwal, Non-teaching Staff: Hardayal Singh/ Malkit Singh, Sohan Lal.
1971 J.S Kanwal, Jai Narayan, Mrs M. Duggal, Ajai Singh, Vishnu K. Sangar, Niranjan Singh, Gurnam Singh, Mrs Jaspal Singh, Thomas F. Schuessler, Mrs Fern Schuessler, Mrs Priobala Saran, Saiyad A Hussain, Amar Chand Dass, Taj Mohammed, S.D Lakhan,   Mrs A.J Kanwal, Non-teaching Staff: Malkit Singh, Sohan Lal.
1972 J.S Kanwal, Jai Narayan, V.K Sangar, Ajai Singh, Niranjan Singh, Gurnam Singh, S.K Jaspal, S.A Hussain, Mrs Indu Sangar, Jim Koloski, A.C Dass, Kehar Singh, Nirmal Singh, Jagraj Singh, Non-teaching Staff: Malkit Singh, Mrs I. Radiriki, Sohan Lal.
1973  J.S Kanwal, Jai Narayan, V.K Sangar, Gurnam Singh, Janardhan, Kehar Singh, Nirmal Singh, G.B Singh, Sher Singh,  Mrs I. Sangar,  Mrs Balgovind, Mrs B. Smith (Part-time), H. W. Wimmer, M. Kumar, R. Prasad, Harbans Singh, Indira Sanyogita, Mrs A.J Kanwal, , Non-teaching Staff: Malkit Singh, Mrs I. Radiriki, Sohan Lal.
1974 J.S Kanwal, Jai Narayan, V.K Sangar, Nirmal Singh, Som Prakash, Gurnam Singh, Kehar Singh, Gurbakshish Singh, Sher Singh,  Mrs I. Sangar,  Mrs S. Balgovind, Indira Sanyogita, Vidya Wati, Harbans Singh, Ram Swarat, Pritam Singh, Satbhan Singh, Rabindra Babu, A.K Sharma, (Form 1-2), Mrs B. Ram(Form 1-2) Janardhan, Mrs A.J Kanwal, Non-teaching Staff: Malkit Singh, Mrs I. Radiriki, Sohan Lal, Rohini Devi
1975 J.S Kanwal, Jai Narayan, V.K Sangar, Som Prakash, Mrs Balgovind, Nirmal Singh, Kehar Singh, Gurbakshish Singh, Sher Singh,  Mrs I. Sangar,  Mrs C. Prasad, Karnail Singh, R.S. Chauhan, Subhash Chandra, Pritama Wati, Ram Swarat, Rameshwar Prakash, Janardhan, Prem Prakash (Form 1-2), Mahendra Bali, (Form 1-2), Mrs A. J Kanwal, Non-teaching Staff: Malkit Singh, Mrs I. Radiriki, Sohan Lal, Rohini Devi
1976 J.S Kanwal, Jai Narayan, Vishnu Sangar, Som Prakash, Mrs C. Prasad, Dharam Lingam, Nirmal Singh, Kehar Singh Khaira, Gurbakshish Singh Dhaliwal, Sher Singh, Mrs I. Sangar, R.S Chauhan, Karnail Singh, Sansar Singh, Janardhan, Prem Prakash, Mikhi Chandra (Form 1-2), Aryen Sharma (Form 1-2), Mr Dhirendra Singh (Form 1-2), Subhash Chandra, Gulshad Begum, Mohan Lal, Ramendra Prasad, Harbhajan Singh (Part-time),  Mrs A. J Kanwal, Non-teaching Staff: Malkit Singh, Mrs I. Radiriki, Sohan Lal, Rohini Devi
1977  J.S Kanwal, Jai Narayan, V. K. Sangar, Som Prakash, Mrs C. Prasad,  Mrs I. Sangar, Nirmal Singh, Kehar Singh, Sher Singh,  Gurbakshish Singh, R.S. Chauhan, Karnail Singh, A. Sharma (Form 1-2), Dhirendra Singh, (Form 1-2), Mikhi Chandra (Form 1-2), Mrs S. N Singh (Form 1-2), Subhash Chandra, Mohan Lal, Jayant Singh, Pargan Singh, Pratap Chandra, Baljit Singh, Pushpa Devi, Harbajan Singh, (Part-time), Prem Prakash, Janardhan, Mrs A.J Kanwal, Non-teaching Staff: Gyan Singh, I. Radiriki, Sohan Lal, Rohini Devi.
1978 J.S Kanwal, Jai Narayan, Vishnu K. Sangar, Mrs C. Prasad,  Mrs I. Sangar, Kehar Singh Khaira, Gurbakshish Singh Dhaliwal, Manmohanjit Singh, Mrs S.L. Kumar, Miss Amini R. Iyer, Vinod Kumar, Sital Singh, Mahendra Singh, Prem Prakash, Mikhi Chandra, Aryen Sharma, Dhirendra Singh, Miss Manjula Devi, Brij Lal Dayal, Subash Chandra, Mohan Lal, Pargan Singh, Pratap Chandra, Jayant Singh, Harbhajan Singh, Miss Rohini Devi, Mrs A.J Kanwal, Non-teaching Staff: Gyan Singh, I. Radiriki, Sohan Lal, Rohini Devi.
1979 J.S Kanwal, Jai Narayan, Vishnu K. Sangar, Mrs C. Prasad,  Mrs I. Sangar, Prem Prakash, B.L Dayal, A.K Sharma, Mikhi Chandra, Miss M. Datt, Kehar Singh, G.S Dhaliwal, Karnail Singh, Mrs S.L. Kumar, Mahendra Singh, Miss R. Iyer, Nafis Akhtar, Subash Chandra, Jayant Singh, Pargan Singh, Pratap Chandra, Mohan Lal, Sital Singh, Miss Emily Tyner, Harbhajan Singh (Part-time), Mrs A.J Kanwal, Non-teaching Staff: Gyan Singh, I. Radiriki, Sohan Lal, Rohini Devi.
1980 J.S Kanwal, , Vishnu K. Sangar, Mrs I. Sangar, Prem Prakash, B.L Dayal, P.N Reddy, A. K Sharma, Mrs P.K Sharma, Kehar Singh, Gurbakshish Singh, Karnail Singh, Nafis Akhtar, Mrs S.L Kumar, Miss A.R Iyer, B.S Seehra, Mrs P. Deo, Mahendra D. Singh, Vinod Kumar, Mahendra G. Singh, Jayant Singh, Sital Singh, Bill Collier, Mrs S.L Singh (Part-time), Rahmat Ali, Pratap Chandra Mrs A. J Kanwal, Non-teaching Staff: Gyan Singh/ Satnam Singh, I. Radirik.
1981 J.S.Kanwal, V.K.Sangar, Mrs I Sangar, P.N.Reddy, Mrs S.L.Singh, Rahmat Ali, Bas Deo, Lao Kumaran, Mrs U.Naidu, Kehar Singh, Gurbakshish Singh, Karnail Singh, Nafis Akhtar, Mrs S.L.Kumar, B.S.Seehra, Satish Chandra, Mrs P.Deo, Mahendra D.Singh, Mahendra G.Singh, Miss Shalindar Kaur, Subhash Chandra, Pargan Singh, Pratap Chandra, Mrs Ratika Chand, Miss Lalita Devi, S.G.Rattan, Rameshwar Charan, Mrs A.J.Kanwal.  
Non teaching staff: Satnam Singh, I.Radiriki, S.Lal. Rohini Devi.
1982 J.S.Kanwal, V.K.Sangar, Mrs I.Sangar, P.N.Reddy, Mrs S.L.Singh, Rahmat Ali, Bas Deo, Lao 
Kumaran, Mrs U.Naidu, A.K.Reddy, Mrs C.Kumar, Mrs K.Chand, Kehar Singh, Gurbakshish
Singh, Karnail, Nafis Akhtar, Mrs S.L.Kumar, Satish Chandra, B.S.Seehra, Mrs P.Deo, 
Mahendra D.Singh, Mahendra G.Singh, Miss Shalindar Kaur, Subash Chandra, Pargan Singh, 
Mrs Ratika Chand, Miss Lalita Devi, Miss Shanta Kiron, Rajendra Singh, Miss V.Lakhan, Miss
Sumintra Devi, Mrs A.J.Kanwal. Non teaching Staff: Satnam Singh, I.Radiriki, Sohan Lal,
Rohini Devi.
1983 J.S.Kanwal, V.K.Sangar, Mrs I.Sangar, Jagendra Singh, P.N.Reddy, Mrs S.L.Singh, Rahmat Ali,
Dhiresh Kumar, Lao Kumaran, Mrs U.Naidu, A.K.Reddy, Mrs C.Kumar, Mrs M.Tamani, Mrs 
K.Chand, Mrs L.Prasad, Karnail Singh, Gurbakshish Singh, Mrs S.L.Kumar, Mahendra G.Singh, 
Miss Shalindar Kaur, Anil P.Singh, Mrs H.Keshwan, Subash Chandra, Pargan Singh, Mrs Ratika
Chand, Miss Lalita Devi, Rajendra Singh, Miss V.Lakhan, Miss Sumintra Devi, Aptar Singh, 
Dalabar Singh, Mrs A.J.Kanwal,. Non teaching staff: Satnam Singh, I.Radiriki, Sohan Lal.
1984 J.S.Kanwal, V.K.Sangar, Mrs I.Sangar, Jagendra Singh, P.N.Singh, Mrs S.L.Singh, Rahmat Ali,
Dhiresh Kumar, Lao Kumaran, Mrs U.Naidu, Arvind Reddy, D.K.Bishram, Mrs Chandra Kumar,
Mrs M.Tamani, Mrs K.Chand, Mrs L.Prasad, Dalabar Singh, Karnail Singh, Hemant Singh, Jai
Ram, Mrs S.L Kumar, Mrs P.Deo, Mahendra D.Singh, Mahendra G.Singh, Miss Shalindar Kaur,
Mrs H.Keshwan, Miss P.Naidu, Subash Chandra, Pargan Singh, Miss Shakuntla Devi, Miss
Sumintra Devi, Miss Vidya Lakhan, Aptar Singh, Mrs A.J.Kanwal, Mohammed Hassan.
Non teaching staff: Satnam Singh, I.Radiriki, Sohan Lal.
1985 Records not available
1986 Records not available
1987 J.S . Kanwal,V.K.Sangar,Jagindar Singh,Mrs.R. Mudaliar,Mrs. Kanwal,P.N Reddy,Mrs.S.L.Singh,Rahmat Ali,Lao Kumaran,Mrs.S Kumar,, Arvind Reddy,D.K.Bisran,Mrs.C.Kumar,Mrs. Shahnam Singh, Surya Naidu, Mrs L. Prasad , Mr. Daladar Singh, Karnail Singh, Jai Ram, Rakesh Prasad ,Mrs. S kumar, Mrs. P. Deo, Mahendra Singh, Mahendra  G Singh, Mrs. S Sharma, Mrs H. Keshwan, Ms. P. Naidu, Rakesh Sharma, Ms Larkan, Mrs. S. P. Singh, Pargan Singh, Ms Madhu Lata, Satnam Sngh, Sohan Lal, Mrs. I. Raidiriki, Ms.C. Kanta, Rakesh Babu.
1988 Mr Dalabar Singh, V. K Sangar, Jagindar Singh, Mrs. Mudaliar, Mrs. Kanwal, Prem Reddy,H.S. Kandola, Rahmat Singh, Lao Kumaran, Mrs. Bashir,Arvind Reddy,Mrs.C. Kumar,Mrs.S.Singh,Surya Naidu, Mrs. L.Prasad,Karnail Singh, Jai Ram, Mrs. K. L. Sharma, Pradeep Chandra, Ms. A. Prasad, Mahendra Singh, Mrs. S .Sharma,Ms. V. Lakhan,Mrs. Shyam Singh,Ashok Kumar, Bakshish Singh, Pagan Singh, Savita. D. Prasad, Sunil Kumar, Asaf Ali, Sanita Singh, Lalita Shakar.
1989 Dalabar Singh, V.K.Sangar,Mrs. Sangar,Mrs. Kanwal,P.N  Reddy,H.S. Kandola,Rahmat Ali, Lao Kumaran,Mrs. T .Gounder, Arbvind Reddy,, MRS,C. Kumar, Mrs. S Singh,Surya Naidu, Ved Prakash, Mahendra Singh,Sunil Kumar,Pradeep Chandra, Mrs.sS.Kamdola,Miss Zabeen Ali, Ashok Kumar, Ms  ShanazMunaz,Mrs. S.p.Singh,Asaf Ali, Mrs. Sushila Nair,Mrs.L.D.Shankar,Bakshish Singh, Mrs.S.K.Naidu,Mrs.S..k. Naidu
1990 Dalabar Singh, V.K.Sangar,P.N Reddy, Rahmat Ali, H.S.Kandola,Arvind Reddy, Lao Kumaran, Mrs. S. Kandola, Arvind Reddy, Mrs. C. Kanta, Mrs. S. Singh,Surya Naidu, Sunil Kumar,Mrs. T Goudar, Mahendra Singh, Mrs. Sushila Nair, Mrs. S. Munam, Ved Prakash, Mrs. . S.k. Naidu, Pradeep Chandra, Mrs. L. D  Shankar, Asaf Ali,Ashok Kumar,MRS. Shyam Singh,Baskish Singh, Mrs. Anjila Nand, Umesh Chand,Mrs. Gyan K. Cahnd, Kamal Singh,Jitendra Lal,Savita D. Prasad,Paragan Singh,Mrs.P. Sen, Pravin Kumar, Mrs. P. Sen,Isaia Naborisi. Ms Roshni Devi, Kusum Lata, Mrs L. Deo, Ami. Chand Karan, Vinita Lal.
1991 Dalabar Singh, V. K. Sangar, H. S. Kandola,Mrs. T. Goundar,  P.N Reddy, R.ali, Lao  Kumaran, Mrs. S. Kandola, mrs. C. K. Kumar, M. G. Singh, Mrs.Sushila Nair,Mrs. S. Munam,Bakshish Singh,A.C. Karan,Dhiraj Lal,Asaif Ali, Ashok Kumar, Mrs.G.K.Chand,Saraswati Kumar, Roshni Devi, Kussum Lata, Lalita Deo, Joyse Pratap, S.P.Singh,Sunil Kumar, Farasiko Navuynisa,A.C.Nand, ,Isaia Naborisi, Diljeet Kuar, Manoj P. Chand, Paragan Singh, Padmini Devi, Kamal Singh, Roshni  Sharma
1992 V.K.Sangar, H.S. Kandola,P.N.Reddy, Rahmat Ali, Dalabar Singh, Mrs. S. Kandola,Mrs. Chandra Kanta, Mrs. Saraswati  Kumar, Sunil Kumar, Mrs. T. Gounder, Mahendra G. Singh, Mrs. Sushila Nair,Ami Chand Karan, Bakshish Singh, Mrs. Shyam P. Singh, Mrs. D.K. Singh,Dhiraj Lal, Mrs. LLITA Deo, Asaif Ali, Mrs. Gyan K. Chand,Ms . Ronita R. Vellu,Farasiko Navunisa,Mrs. Anjila C. Nand, Ms. Rushana Azmat,Ravindra Narayan, Isaia Naborisi,Mrs. Diljeet Kaur, Manoj. P. Chand, Mrs. Joyse Pratap, Michelle H. Heady, Abinesh Narayan, Charanjeet Singh,Padmini Sen,Mrs. Roshini Sharma,Ranjay Pillay, Panapasa Balekane, Shalini Lata, Kamlesh Narayan
1993 V.K.Sangar,H.S.Kandola,D.Singh,T.Gounder,D.K.. Singh,S.Nair,C. K. Kumar,B.Singh,S.kandola , S. Kumar,Dhiraj Lal, S.P.singh,Ami Chand, Sharda Kumar, Jalendra Prasad, Dhirend Chand, Shakila Mognan,P.Balekana,Tara Chatiar, A.C. Nand, Gyan k. Chand, A ali, Reena Devi, Manoj Sharma, Vinod Kumar ,Isaia Naborisi,Manoj Chand S. Lata, L Deo,J. Pratap, Michelle Heady, Sanjeet Singh, P. Sen, Mrs. Ravina Ratnam, Sohan Lal, Ms Nirmal Singh, Mr. Ramzan A. Kumar , Sushila Devi
1994 V.K.Sangar,Kuldip Singh,M.G.Singh,D.Singh,Mrs. T. Goundar,Mrs. S . Nair,Mrs. C. K .Kumar, B. Singh,S. Kumar, Dhiraj Lal,S. D. Singh, Ami Chand ,Sharda Kumar, Lalita Deo, S. K. Prasad, Sat Bhan Singh,,G.K. Chand,Taniela RAICAMA, Sunil Kumar,Jalendra Prasad, Dhirend Chand, A.C Nand, S. Morgnan, T.Chatair,A.Ali,Rina Devi, Malti D. Prasad, Radha Kumar, S. Devi, Manoj Chand,J. S. Pratap, Sanjay Prasad, Robert Rossi,Hem Lata,Sanjit Singh, B.D. Singh, M. Janif, Babita Chand, Kiran Mala , Vikashni Nair.
1995 V. K. Sangar,Kuldip Singh, M.G. Singh, S.k. Singh,S.Nair,C.K.Kumar,B.Singh,Taniela raicama, Dhiraj Lal, Mahendra Dutt, g.k. Chand,Sharda Kumar,Lalita Deo, Sat Bhan Singh,Sangeeta Mani,Kamlesh Naidu,Madhu Verma,Ajesh Gounder, Jasmin Prasad, Dhirend Chand, S. Morgnan,, Neelqam Prasad,T. Chatiar, A.C.Nand,A.Ali,Reena Prasad, Anjali SaaNGAR,, Kiran Mala, Muni Ratnam, Manoj C. Prasad, Malti Kumar,Roselyn Lata , Adiama M. Rauvi,B.D.Singh,M. JANIF,Subashni Sharma, Surindar Kaur, Sashni Kanta Mani, Sashi Anirupa.
1996 Shiri H. Narayan, Kuldip Singh,Mahendra Dutt, Ashok Ali,Anita Kumaran, Hari Narayan, B. Singh, Sarabjit Singh,Madhur Verma,Sat Bhan Singh,Kamlesh Kumar,Sushila Nair,Dhiraj Lal, Sharda Kumar,Lalita Deo,Sunita Singh,Sangeeta Mani,Taniela Raicama, Kam Naidu, Subashni Sharma,Ashnita Chand, Leena Kiran,Ashwin Bali,Lusiana Rauqeuqe,Sanjila Narayan,Siareen Lata,Parvin Kumar,Nazra Bibi,A.C.Nand,Asaf Ali,Shakila Morganan,Manoj Kumar,Manoj Chand,Dhirendra Singh,Jagruti Chauhan, Sabir Kaur,Iosefo Vosaboto,Malti Kumar, Adiama Rauvi,Ranjeet Singh,Shalini Sen, Sohan Lal
1997 Girwar Khatry, Bakshish Singh, Deo Dutt Lal, Preeti.A.Chand, Atish.A.Kumar, Bhawini Haroon, Kiran.P.Lal, Rajendra Sen, Sereima Ralawa, Anita.D.Kumar, Lalita Deo, Atish Chand, Salesh Chand, Ashwin Singh, Alice Pickering, Sushila Nair, Dhiresh Kumar, Radha Mani Karan, Sushila Prakash, Madhu.M.Naidu, Vimlesh Chand, Priti.P.Sharma, Swaraksha M.Prasad, Ajesh Prasad, Arvind Kumar, Sangeeta Kumar, Sanpreet Singh, Nalini N.Chand, Yogeshni Ram, Priti Prakash, Jone Solinakoroi, Laleshni Nambiar, Harbhajan Singh, Shivanjini Shiva Kumar, Adiama .M.Rauvi, Shalvindar.K.Singh, Ranjit.K.Singh, Rajesh Chandra, Navin Sharma, Asha Monika, Monica Singh, Ritesh Nath, Praveshni Harakh, Malti Kumar
1998 Mr Balram, Mr Kuldip Singh, Mr Ami Chandra, Mahendra Dutt, Azad Balram, Ashok Ali, Hari Narayan, Bakshish Singh, Kamlesh Kumar, Sat Bhan Singh, Sarbjit Singh, Sushila Nair, Madhur Verma, Lalita Deo, Sangeeta Mani, Gita Lal, Joji Talairatu, Aminiasi Seru, Kam Naidu, Arvind Prasad, Deo Dutt Lal, Ashwin Bali, Shareen Lata, Premila Naicker, Saireen Lata, Acklesh Prasad, Manoj Kumar, Vishwa Prasad, Sushila Prakash, Asaf Ali, Anjila Nand, Shakila Morgnan, Dhirendra Singh, Prof.Sukhwindar Singh, Iosefo Vosaboto, Nileshni Naidu, Saimon Reddy, Gyaneshwar Vellu, Saimoni Vunisa, Malti Kumar, Adiama Rauvi, Shalini Sen, Ranjit Singh, Sanjaleen Prasad, Shailendra Dewan, Salochna Ram, Filomena Ratu, Makitalena Sue, Viliame Naliva.
1999 Mr Kuldip Singh, Mr Rajendra Sharma, Mr Mahendra Dutt, Sanjay Kumar, Rajendra Sen, Bakshish Singh, Sat Bhan Singh, Sara Kumar, Sushila Nair, Madhur Verma, Lalita Deo, Latileta Qalabula, Gyan Chand, Gita Lal, Joji Talairatu, Aminiasi Seru, Arvind Prasad, Shareen Lata, Atish Kumar, Saleshni Priya, Salochna Ram, Vishwa Prasad, Deo Dutt Lal, Arvind Chandra, Lalita reddy, Nilendra Sharma, Sushila Prakash, Premila Naicker, Anjila Nand, Praveen Anand, Reshmi Prasad, Dhiresh Prakash, Makitalena Sue, Shalesh Prasad, Mohammed Naushad, Asaf Ali, Bimal Singh, Gyaneshwar Vellu, Iosefo Vosaboto, Saimon Reddy, Sukhwindar Singh, Malti Kumar, Ranjit Singh, Shalini Sen, Icha Lal, Adiama Rauvi.
2000 Mr.Balwant Chauhan, Mr Rajendra Sharma, Mr Mahendra Dutt, Mr Bakshish Singh, Sanjay Kumar, Rajendra Sen, Vishwa Prasad, Sat Bhan Singh, Saras Kumar, Sushila Nair, Visha Kumar, Lalita Deo, Latileta Qalabula, Gyan Chand, Vaciseva Waqa, Joji Talairatu, Aminiasi Seru, Arvind Prasad, Shareen Prasad, Atish Kumar, Shakila Morgnan, Christine Sandhika, Eshmi Devi, Rohit Prakash, Deo Dutt Lal, Arvind Chandra, Lalita Reddy, Kamal Prasad, Sushila Prakash, Rajendra Raghlu, Anjila Nand, Praveen Anand, Reshmi Prasad, Dhiresh Prakash, Salanieta Saratibau, Salesh Prasad, Asaf Ali, Rajina Kumar, Sukhvindar Kaur, Intiaz Shah, Madhu Naidu, Bimal Singh, Bhai Harbhajan Singh, Malti Kumar, Shalini Sen, Ranjit Singh, Icha Lal, Adiama Rauvi, Sofia Begum, Shalvin Goundar, Vishwa Kumar , Ranjini Mala.
2001 Balwant Chauhan, Rajendra Sharma,,Bakshish Singh,Sanjay Kumar, Rajendra Sen, Sat Bhan Singh,Latileta Qalobula,Lalita Dea,Sushila Nair,Gyan Chand, Joji Talairatu,Vishwa Kumar,Shakila Morgan, Vishwa H. Prasad, Aminiasi Seru,Arvind A.Prasad,Atish A. Kumar,Christine Sandika,Sofia S.Begum,Sereima Ralawa,Rohini G.Devi,deo Dutt Lal,Arvind Chandra,Lalita Reddy,Praveen Anand,Dhiresh Prakash,Shalesh Prasad,Eshmi Devi,Kamal K.Prasad,Sushila Prakash,Roshni Prasad, Anjila,CNand,Madhu M.Naidu,Rajendra Raghlu,Salanieta Saratibau,Rup Narayan,Makitalena Sue,Davindar Singh,Raymond Prasad,Janice S.Lal,Alice Pickering,Asaf Ali,Harbhajan Singh,Malti Kumar,Adiamma M.Rauvi,Shalini Sen,Ranjit K. Singh,Ranjini Mala,Yogita Singh,Mohammed Yakub,Ragini Prasad,Sulindar Kaur,Mohini Lata
2002 Balwant Chauhan, Rajendra Sharma,,Bakshish Singh, Rajendra Sen, Sat Bhan Singh,Latileta Qalobula,Lalita Dea,Sereima Ralawa, Arvind A.Prasad  ,Sushila Nair,Pradeep Chandra, Alice Pickering ,Nirmal Singh, Radha Mani, Deo Dutt Lal, Shalesh Prasad,Atish A.Kumar,Sofia S.Begum,Christine Sandhika,Arvind Chandra, Janice S.Lal,Ranjini Naicker,Lalita Reddy,Eshmi Devi,Sushila Prakash, Roshni Prasad,Anjila C Nand, Madhu M. Naidu, Rajendra Raghlu,Davindar Singh,Mohini Lata,Prti Poornima,Shareen L.Prasad,Atish Chand,Ashika Verma,Shaineel Lata,Asaf Ali,Asis Chand,Edward Ruddick,Samuel Blank,Harbhajan Singh,Malti Kumar, Adiamma M. Rauvi,Shalini Sen,Ranjit K. Singh,Rajesh Chandra, Virisila Keli
2003  Mr Balwant Chauhan, Mr Rajendar Sharma, Mr Bakshish Singh, Mr Pradeep Chandra, Mr Rajendra Sen, Deo Dutt Lal, Sushila Nair, Lalita Deo, Sat Bhan singh, Ravi Chand, Pradeep Chandra, Latileta Qalabula, Alice Pickering, Nirmal Singh, Radha Mani, Sereima Ralawa, Atish Kumar, Christine Sandhika, Sofia Begum, Arvind Chandra, Janice Lal, Davindar Singh, Sushila Prakash, Anjila Nand, Madhu Naidu, Rajendra Raghlu, Eshmi Devi, Ranjini Naicker, Shaineel Lata, Priti Poornima, Shareen Prasad, Atish Chand, Vimlesh Chand, Shalendra Sharma, Anjini Kumar, Preeti Alchana, Angelice Lal, Asaf Ali, Rosaline Chand, Sevuloni Qata, Mandeep Singh, Harbhajan Singh, Malti Kumar, Adiama Rauvi, Shalini Sen, Rangit Singh, Rajesh Chandra, Anita Devi Kumar, Kamal Kaur, Amitesh Kumar, Sangeeta Devi, Rakesh Chand.
2004  Mr Bakshish Singh, Mr Pradeep Chandra, Mr Rajendra Sen, Deo Dutt Lal, Sushila Nair, Lalita Deo, Sat Bhan singh,  Latileta Qalabula, Alice Pickering,  Radha Mani, Sereima Ralawa, Atish Kumar, Christine Sandhika, Sofia Begum, Arvind Chandra, Janice Lal, Davindar Singh, Sushila Prakash, Anjila Nand, Madhu Naidu, Rajendra Raghlu, Eshmi Devi, Ranjini Naicker, Shaineel Lata, Priti Poornima, Shareen Prasad, Atish Chand, Vimlesh Chand, Shalendra Sharma, Anjini Kumar, Preeti Alchana, Angelice Lal, Asaf Ali, Rosaline Chand, Sevuloni Qata, Mandeep Singh, Harbhajan Singh, Malti Kumar, Adiama Rauvi, Shalini Sen, Ranjit Singh, Rajesh Chandra, Anita Devi Kumar, Kamal Kaur, Amitesh Kumar, Sangeeta Devi, Rakesh Chand, Pauliasi Matawalu, , Salesh Chand, Salesh Prasad, Priti Alchana, Asaf Ali, Nilesh Kumar, Rajneshwar Prasda.
2005 Mrs Lalita Prasad, Mr Bakshish Singh, Mr Pradeep Chandra, Janice Lal, Atsh Kumar, Deo Dutt Lal, Shalesh Prasad, Anita Kumar, Rajendra sen, Pauliasi matawalu, Prathika Gaundar, Jitesh Kumar, Lalita deo, Davindar Singh, Sushila Nair, Sat Bhan Singh, Alice Pickering, radha Mani, Sushila Prakash, Madhu Naidu.Anjani Kumar, Salesh Chand, Radhika Murti, Ranjini Naicker, Priti Sharma, Preeti Chand, Anjila Nand, Atish Chand, Vimlesh Chand, Shalendra Sharma, Anjelice Lal, Sangeeta Devi, Rosaline Chand, Sanpreet Singh, Asha Monika, Viliame Sotia, Navin Sharma, Asaf Ali, Harbhajan Singh, Malti Kumar, Anish Kumaran, Ranjit Singh, Rajesh Chandra, Adiama Rauvi.
2006 Mrs Lalita Prasad, Mr Bakshish Singh, Mr Pradeep Chandra, Iliseva Volai, Atish Kumar, Deo Dutt Lal, Shalesh Prasad, Anita Kumar, Rajendra Sen, Pauliasi Matawalu, Serema Ralawa, Mohammed Shaheed, Lalita Deo, Sushila Nair, Sat Bhan Singh, Alice Pickering, Radha Mani, Sushila Prakash, Madhu Naidu, Anjani Kumar, Salesh Prasad, Swaraksha Mala Prasad, Doreen Veena, Priti Sharma, Ivamere Saunaqali,. Preeti Chand, Anjila Nand, Atish Chand, Vimlesh Chand, Shalendra Sharma, Ajesh Prasad, Sangeeta Devi, Rosaline Chand, Sanpreet Singh, Asha Monika Devend, Wilita Toroca, Navin Sharma, Harbhajan Singh, Malti Kumer, Adiama Rauvi, Rosaline Narayan, Ranjit Singh, Rajesh Chandra, Nalini Devi, Laleshni Nambiar, Sita Anjali Devi.
2007 Mr Girwar Khatry, Mr Bakshish Singh, Mr Deo Dutt Lal, Preeti Chand, Atish Kumar, Bhawini Haroon, Kiran Lal, Rajendra Sen, Sereima Ralawa, Anita Kumar, Lalita Deo, Atish Chand, Salesh Chand,  Ashwin Singh, Alice Pickering, Sushila Nair, Dhiresh Kumar, Radha Mani Karan, Sushila Prakash, Madhu Naidu Rajendra Raghlu, Eshmi Devi, Ranjini Naicker, Shaineel Lata, Priti Poornima, Shareen Prasad, Shalendra Sharma, Anjini Kumar, Preeti Alchana, Angelice Lal, Asaf Ali, Rosaline Singh, Rajesh Chandra, Anita Devi Kumar, Kamal Kaur, Amitesh Kumar, Sangeeta Devi, Rakesh Chand, Vimlesh Chand, Priti Sharma, Swaraksha Mala Prasad, Ajesh Prasad, Arvind Kumar, Sangeeta Kumar, Sanpreet Singh, Nalini Chand, Yogeshni ram, Priti Prakash, Jone Solinakoroi, Laleshni Nambiar, Harbhajan Singh, Shivanjini Chand, Adiama Rauvi, Shalvindar Singh, Ranjit Singh, Rajesh Chandra, Navin Sharma, Asha Monika Devend, Monica Singh, Lalita Prasad, Iliesa Draunivi, Praveshni Harakh, Ritesh Nath, Malti Kumar, Vijay Shankar.
2008 Mr Bakshish Singh, Mr Deo Dutt Lal, Mrs Alice Pickering, Rajendra Sen, Preeti Chand, Atish Kumar, Bhawini Haroon, Anita Kumar, Atish Chand, Sangeeta Kumar, Rohin Nisha, Sushila Prakash, Salesh Chand, Ashwin Singh, Vilimaina Peni, Sushila Nair, Dhiresh Kumar, Madhu Nadan, Vimlesh Chand, Arvind Kumar, Ram Krishna, Filomena Ratu, Sanpreet Singh, Nalini Chand, Priti Prakash, Yogeshni Ram, Jone Solinakoroi, Laleshni Kumar, Praveshni Harakh, Reshmi Lata, Livia Namuka, Jokaveti Evo, Ismita Naidu, Harbhajan Singh, Shivanjini Kumar, Adiama Rauvi, Shalvindar Singh, Ranjit Singh, Rajesh Chandra, Kiran Lal, Ashika Prakash.
2009 Mr Pradeep Chandra, Mrs Alice Pickering, Mr Atish Chand, Vilimaina Peni, Atish Kumar, Bhawini Haroon, Anita Kumar, Rohin Nisha, Sushila Prakash, Kamal Swamy, Sangeeta Kumar, Salesh Chand, Ashwin Singh, Priti Sharma, Uma Kumar, Madhu Nadan, Vimlesh Chand, Arvind Kumar, Ram Krishna, Filmena Ratu, Sanpreet Singh, Nalini Chand, Ana Aisea, Priti Prakash, Praveshni Harakh, Laleshni Kumar, Reshmi Lata, Jokaveti Evo, Yogeshni Ram, Jone Solinakoroi, Prashant Chand, Afroza Nisha, Manjeet Singh, Selvin Raj, Harbhajan Singh, Shivanjini Kumar, Adiama Rauvi, Shalvindar Singh, Ranjit Singh, Rajesh Chandra, Bakshish Singh, Sushila Nair, Deo Dutt Lal, Rajendra Sen, Preeti Chand, Dhiresh Kumar.
2010 Pradeep Chandra, Vijay Kumar, Pravina Singh, Sushila Prakash, Shalvindar K. Singh, Kamal Swamy, Salesh Chand, Sailesh Singh, Arvind Kumar, Sanpreet Singh, Afroza Nisha, Jitesh Kumar, Selvin Raj, Anita Devi, Madhu Nadan, Anita Kumar, Parveshni Harakh, Uma Kumar, Atish Kumar, Vilimaina Peni, Jone Tagisaya, Ram Krishna, Bhawini Haroon, Manjeet Singh, Ashwin Singh, Atish A. Kumar, Alice Pickering, Prashant Chand, Filomena Ratu, Jokaveti Evo, Ana Aisea, Priti Prakash, Yogeshni Ram, Priti Sharma, Harbhajan Singh, Shivanjini Kumar, Diama M. Rauvi, Ranjeet K. Singh, Rajesh Chandra, Mitieli Turaganikeli
2011 Pradeep Chandra, Vijay Kumar, Ambika Prasad, Pravina S. Singh, Atish Kumar, Anita D. Kumar, Atish Chand, Sushila Prakash, Kamal Swamy, Vilimain R. Peni, Alice Pickering, Afroza Z. Nisha, Shalvindar K. Singh, Salesh Chand, Ashwin Singh, Filomena Ratu, Priti Sharma, Arvind Kumar, Uma Kumar, Madhu Nadan, Ram Krishna, Ana Aisea, Sanpreet Singh, Ashneel Chandra, Praveshni Harakh, Jokaveti Nainiwaqa, Prashant Chand, Manjeet Singh, Sailesh K. Singh, Yogeshni Ram, Selvin S. Raj, Jitesh Kumar, Anita Devi, Melaia Radiriki, Harbhajan Singh, Shivanjini Kumar, Diama M. Rauvi, Ranjeet K. Singh, Rajesh Chandra, Mitieli Turaganikeli
2012 Pradeep Chandra, Navin Singh, Anita D. Kumar, Ramendra Prasad, Atish Kumar, Atish Chand, Sushila Prakash, Sarojni Kumar, Priti Sharma, Selvin Raj, Mitieli Nacagilevu, Filomena Ratu, Alice Pickering, Salesh Chand, Ram Krishna, Afroza Nisha, Shalvindar K. Singh, Arvind Kumar, Uma Kumar, Ana Aisea, Sanpreet Singh Ashneel Chandra, Parveshni Harakh, Prashant Chand, Manjeet Singh, Sailesh K. Singh, Rohit R. Prasad, Atelaite Waqatabu, Lalita Kumar, Naomi Navica, Roshni Lata, Romita Singh, Roma Rashika Raj, Artika Sharma, Veniana C. Ratoto, Mereoni Matanitobua, Madhu Nadan, Harbhajan Singh, Shivanjini Kumar, Diama M. Rauvi, Ranjeet K. Singh, Rajesh Chandra, Mitieli Turaganikeli
2013 Jalendra Prasad, Rameshwar K. Charan, Anita D. Kumar, Salesh Chand, M.S. Khan, Sonia Ram, Sanpreet Singh, Sarojni Kumar, Selvin Raj, Shalvindar K. Singh, Sailesh K. Singh, Ramendra Prasad, Romita Singh, Edwina Louey, Parveshni Harakh, Mohammed Ayyaz Khan, Anileshni Chand, Ana Aisea, Shanti Sharma, Uma Kumar, Reshma Lata, Rohit Prasad, Lalita Kumar, Prashant Chand, Arvind Kumar, Veniana C. Ratoto, Priti Sharma, Priya Kumar, Mereoni Tui, Ashneel Chandra, Naomi Navica, Artika P. Anil, Shavneeta Sharan, Josaia Cota, Harbhajan Singh, Shivanjini Kumar, Diama M. Rauvi, Ranjeet K. Singh, Rajesh Chandra, Mitieli Turaganikeli
2014 Jalendra Prasad, Jamesh Rattan Nand, Anita Kumar, Mohammed Ayyaz Khan, Sarojni D. Kumar, Shanti Sharma, Josaia Cota, Preeti Chand, Selvin Raj, Mohammed Shafeel Khan, Mereoni Tui, Salesh Chand, Sonia Ram, Shalvindar K. Singh, Arvind Kumar, Uma Kumar, Ana Aisea, Sanpreet Singh, Ashneel Chandra, Parveshni Harakh, Prashant S. Chand, Sailesh Singh, Atelaite Waqatabu, Lalita Kumar, Naomi Navica, Madhu Nadhan, Veniana C. Ratoto, Rohit Prasad, Romita Singh, Ediwina Louey, Anileshni Chand, Priya Kumar, Artika Pooja, Jotivini Robe, Reshma Lata, Harbhajan Singh, Shivanjini Kumar, Diama M. Rauvi, Ranjeet K. Singh, Rajesh Chandra, Mitieli Turaganikeli
2015 Sanjesh Chandra, Aralai Gavidi, Muniassar Goundar, Mohammed Ayyaz Khan, Sarojni Kumar, Shanti Sharma, Vinita Behari, Ajay Kumar, Preeti Chand, Mereoni Tui, Shalvindar Singh, Sailesh Singh, Krishneel Kumar, Sonia Ram, Ashneel Chandra, Sanpreet Singh, Selvin Raj, Avinesh Narayan, Uma Kumar, Ana Aisea, Prashant Chand, Atelaite Waqatabu, Lalita Kumar, Naomi Navica, Aseri Misimisi, Rohit Prasad, Romita Singh, Edwina Louey, Anileshni Chand, Priya Kumar, Artika Pooja, Jotivini Robe, Reshma Lata, Juwairya Khan, Pritika Singh, Selvin Kumar, Anjila Ram, Loraini Koro, Deepa Chandra, Harbhajan Singh, Shivanjini Kumar, Diama M. Rauvi, Ranjeet K. Singh, Rajesh Chandra, Mitieli Turaganikeli
2016 Sanjesh P. Chandra, Aralai Gavidi, Muniassar Goundar, Shanti Sharma, Vinita Behari, Preeti Chand, Mereoni Tui, Shalvindar Singh, Sailesh Singh, Avinesh Narayan, Krishneel Kumar, Luke Qanaika, Sonia Ram, Ashneel Chandra, Sanpreet Singh, Selvin Raj, Uma Kumar, Ana Aisea, Prashant Chand, Atelaite Waqatabu, Lalita Kumar, Naomi Navica, Rohit Prasa, Romita Singh, Selvin Kumar, Ediwina Louey, Anileshni Chand, Priya Kumar, Artika Pooja, Jotivini Robe, Reshma Lata, Juwairiya Khan, Pritika Mala, Sachin Prasad, Makereta Voliti, Ashneet Singh, Anishkar Sharma, Shivanjini Kumar, Diama M. Rauvi, Seini Tuilakeba, Aveshna Nand, Rajesh Chandra, Mitieli Turaganikeli
2017 Sanjesh Chandra, Aralai Gavidi, Krishna Murti, Shanti Sharma, Vinita Behari, Monika Devi, Nirmal Singh, Preeti Chand, Mereoni Tui, Sailesh Singh, Avinesh Narayan, Krishneel Kumar, Luke Qanaika, Sonia Ram, Ashneel Chandra, Shalvindar Singh, Sanpreet Singh, Uma Kumar, Ana Aisea, Prashant Chand, Atelaite Waqatabu, Rohit Prasad, Selvin Kumar, Edwina Louey, Artika Pooja, Reshma Lata, Juwairiya Khan, Sachin Prasad, Samal Kumar, Pritesh, Maharaj, Zakia Ali, Ashneet Singh, Anishkar Sharma, Sera Sukaloa, Veena Singh, Moreen Devi, Shivanjini Kumar, Diama M. Rauvi, Seini Tuilakeba, Aveshna Nand, Rajesh Chandra, Mitieli Turaganikeli
2018 Sanjesh Chandra, Aralai Gavidi, Shanti Sharma, Vinita Behari, Nirmal, Singh, Monika Devi, Preeti Chand, Mereoni Tui, Sailesh Singh, Avinesh Narayan, Krishneel Kumar, Sonia Ram, Ashneel Chandra, Luke Qanaika, Shalvindar Singh, Sanpreet Singh, Ana Aisea, Atelaite Waqatabu, Rohit Prasad, Selvin Kumar, Zakia Ali, Samal Kumar, Artika Pooja, Reshma Lata, Edwina Louey, Pritesh Maharaj, Ashneet Singh, Anishkar Singh, Sera Sukaloa, Veena Singh, Noreen Prasad, Sanjeshni Sami, Arishma Nadan, Rajnesh Vikash, Mohammed Zaim Azam, Litia Waradi, Shivanjini Kumar, Diama M. Rauvi, Seini Tuilakeba, Shant Kumari, Rajesh Chandra, Mitieli Turaganikeli
2019 Sanjesh Chandra, Aralai Gavidi, Shanti Sharma, Vinita Behari, Monika Devi, Preeti Chand, Mereoni Tui, Sailesh Singh, Avinesh Narayan, Krishneel Kumar, Shekar Mani, Ashneel Chandra, Sonia Ram, Luke Qanaika, Shalvindar Singh, Sanpreet Singh, Ana Aisea, Atelaite Waqatabu, Rohit Prasad, Selvin Kumar, Zakia Ali, Samal Kumar, Artika Pooja, Reshma Lata, Edwina Louey, Pritesh Maharaj, Ashneet Singh, Anishkar Singh, Veena Singh, Noreen Prasad, Sanjeshni Sami, Arishma Nadan, Rajnesh Vikash, Mohammed Zaim Azam, Litia Waradi, Pratika Raj, Asela Vuimacuata, Shivanjini Kumar, Diama M. Rauvi, Seini Tuilakeba, Shant Kumari, Rajesh Chandra, Mitieli Turaganikeli
     
     
     
     
     
     
     
Khalsa College Fiji | All Rights Reserved
Webmaster: Avikash Nadan © 2019